1985-1997-ci illər AZƏRBAYCAN PUBLİSİSTİKASININ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ

KİTAP ADI   :1985-1997-ci illər
AZƏRBAYCAN PUBLİSİSTİKASININ
İNKİŞAF MEYİLLƏRİ

YAZAR: SEVDA MİRZƏ

KATEGORİ  : Araştırma

SAFYA SAYISI: 86

ISBN           : 978-605-7654-93-9