İndirim!

Alimcan İbrahimov’un Eserlerinde Tatar, Başkurt ve Kazak Türklerinin Kültürel Değerleri

 127,00

KİTAP ADI  : ALİMCAN İBRAHİMOV’UN ESERLERİNDE TATAR, BAŞKURT

                     VE KAZAK TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

YAZARI       : ÇULPAN ZARİPOVA ÇETİN

TÜR            : İnceleme

BASKI         : 1.Baskı, 384 s., 13,5×21,5  / 2016, Ankara

ISBN           : 978-605-9148-42-9

1930’lı yıllar Tatar edebiyatın en parlak isimlerinden olan, XX. yüzyıl başında ünlü devlet ve cemiyet adamı, sosyal bilimlerin neredeyse her kolunda unutulmayacak kadar önemli eserler yazan filolog, tarihçi ve eğitimci Alimcan (Galimcan) İbrahimov (1887-1938), Tatar edebiyatında romantizmin temelini atan, edebiyat teorisi ve tenkidini geliştiren büyük Tatar yazarlarından biridir.

Başkurdistan’da, Ufa şehrinin güneyinde bulunan Sultanmurad adlı bir Tatar köyünde doğup büyüyen ve Galiye Medresesi’nden ayrıldıktan sonra Kazak bozkırlarında öğretmenlik yapan A.İbrahimov, Tatar halkının hayatı ve kültürel değerleri ile beraber gönlüne kardeş Başkurt ve Kazak Türklerinin hayat tarzı ve kültürünü de sindirmiş ve bunu eserlerine de yansıtmış bir ediptir.

Elenizdeki kitapta, yaratıcılığı Tatar edebiyatı ile sınırlı kalmayıp diğer Türk boylarında da popülerlik kazanan ve eserleri bütün Türk edebiyatlarını tartışılmaz derecede etkileyen Alimcan İbrahimov’un en ünlü eserleri örneğinde üç Türk boyunun-Tatar, Başkurt, Kazak- hayat tarzı ve kültürel değerleri araştırılmıştır.