İndirim!

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATI

 76,00

KİTAP ADI :Başlangıçtan Günümüze
Azerbaycan Çocuk Edebiyatı
YAZARLAR: Gül Banu Duman
Rovshan Mammadov
KATEGORİ  : İnceleme
BASKI : 1.Baskı, 182 s., 16×24 cm
Mart 2022, Ankara
ISBN : 978-625-7403-68-9

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE

AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATI

 

GÜL BANU DUMAN

ROVSHAN MAMMADOV

 

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bu tarihten itibaren ekonomik, siyasal, askeri, kültürel birçok alanda hızlı bir gelişim süreci başlamıştır. Bu kardeş cumhuriyetin özellikle edebiyatı, Türkiye sahasında her zaman geniş ilgi görmüştür. Azerbaycan çocuk edebiyatı, Azerbaycan edebiyatının ayrılmaz bir parçası, genel edebiyatın önemli bir koludur. Bu çalışmada Azerbaycan çocuk edebiyatının en eski dönemlerinden başlayarak günümüze kadar olan gelişim süreci ele alınmış, her dönemin edebiyata etki eden tarihi, sosyal, siyasi, kültürel atmosferi incelenmiş, öne çıkan önemli edebiyatçıları ve eserleri üzerinde durulmuştur. Azerbaycan çocuk edebiyatının bazı dönemleri, yazarları, eserleri, Türkiye sahasında zaman zaman araştırmalara konu olsa da ilk kez bu kitapta çocuk edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar olan süreci bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu yönüyle bu eser başka araştırmalar için de kaynak olma özelliği taşımaktadır.