İndirim!

Bulgaristan Türk Şiiri (2 cilt)

 221,00

KİTAP ADI  : BULGARİSTAN TÜRK ŞİİRİ

                     (2 Cilt)

YAZARI       : ŞABAN MAHMUDOĞLU KALKAN

KATEGORİ  : Şiir

BASKI         : 2 Cilt / 1150 s. / 1.Baskı / 13,5×21,5 / 2017, Ankara

ISBN           : 978-605-9148-66-5

Bu araştırma kırk yıldan fazla süren bir çalışmanın ürünü. Bu eserde, Bulgaristan’daki Türklerin edebiyatının başlangıçtan bu güne kadar şiir dalında yazılan en güzel örneklerini sunuyorum. Bulgaristan topraklarında şiire fedakârca emek veren her şaire herhangi bir ayrım yapmadan yer vermeyi uygun gördüm. Bulgaristan’daki Türk şiirinin genel durumunu yansıtan bir eser hazırladım.  Araştımada 181 şair, binden fazla şiir yer almaktadır.

Bulgaristan’daki Türklerin edebiyatının tarihinde ilk defa şiir dalında siyasi ve ideolojik baskılardan uzak hazırlanan bu araştırmada, hece ve serbest nazımla yazılan şiirler, koşmalar, koçaklar, soneler, rubailer, gazeller, fragmanlar ve akrostişlerden de örneklere de yer verdim. Her nesilden en iyi temsilcileri içine alan bu çalışmada, her şairden edebi değerleri yüksek olan şiirler, antolojilerden, kitaplardan, dergilerden ve kaynak kişilerden istifade ederek uzun ve ısrarlı araştırmalardan sonra seçtim. Şairler doğum yıllarına göre sıralandı. Türk okuruna yabancı olan ve şiirlerde kullanılan yerel kelimeleri, dağların, ovaların, nehirlerin, tekkelerin adlarını, Osmanlıca kelimeleri ve siyasi olayları dip notlarla açıklamaya gayret gösterdim.

Uzun süren siyasi baskılardan dolayı şairlerin bir kısmı şiirlerini yerel ve merkez basında yayımlama imkânı bulamadı. Birçok şair böyle bir araştırmada ilk defa yer alıyor. Onların şiirlerini kendi veya dostlarının özel dosyalarından arayıp buldum.

Türk dünyası, akademisyenler, sanat tarihçileri ve öğrenciler, bu araştırmada yüz kırk yıldan beri yaratılan Bulgaristan’daki Türk Şiirinin en iyi örneklerini okuyarak daha gerçekçi bir ölçüyle değerlendirme imkânını bulacaktır.