İndirim!

BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÇOCUK EDEBİYATI

 42,00

KİTAP ADI : Bulgaristan Türkleri Çocuk Edebiyatı  Dönemler-Temsilciler-Türler

YAZAR: Atıf AKGÜN

KATEGORİ  : EDEBİYAT TARİHİ

BASKI         : 1. Baskı, 272 s., 19,50 x 27,50 cm ANKARA

ISBN           : 978-605-914-8276

Bulgaristan Türkleri Çocuk Edebiyatı

Dönemler-Temsilciler-Türler

Çocuk edebiyatı ürünlerinin anadil bilincinin geliştirilmesi ve bu suretle de kültür aktarımı noktasında yüklendiği işlev, bir dilin azınlık statüsünde varlığını sürdürdüğü topluluklarda daha da belirgin bir durumdadır.

Bulgaristan Türkleri olarak anılan Türk topluluğu, Balkanlardaki son Türk egemenliği olan Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesi ile bölgede kurulan Bulgaristan Devleti bünyesinde varlığını sürdüren Türkler için kullanılmaktadır.

Bulgaristan’da gelişen Türk çocuk edebiyatını ana hatlarıyla ele alan bu çalışma, bu konuda genel çerçeveyi yansıtıcı bir nitelikte hazırlanmıştır.

Bulgaristan Türklerinin çocuk edebiyatı; şahısları, türleri, dönemleri ele alınarak daha ayrıntılı alt başlıklarda çalışılmaya uygun bir alandır. Bu çalışma daha sonra bu sahada çalışacaklar için bir giriş eseri niteliğindedir. Çalışmada söz konusu bölgenin çocuk edebiyatı kapsamında değerlendirilebilecek edebi malzemesi ortaya konulmuş; edebiyat tarihinin, temsilciler ve türler bağlamında genel sınırları çizilmiştir.