İndirim!

ÇAĞDAŞ KIRGIZ ŞİİRİ ANTOLOJİSİ

 110,00

KİTAP ADI: ÇAĞDAŞ KIRGIZ ŞİİRİ ANTOLOJİSİ

EDİTÖRLER
Orhan Söylemez
Mustafa Said Arslan
Döne Arslan
Sultan Raev

KATEGORİ  :Antoloji

BASKI         : 1.Baskı, 254 s., 16×24 cm
Temmuz 2022, Ankara

ISBN: 978-625-7403-77-1

Kategoriler: , Etiketler: ,

ÇAĞDAŞ KIRGIZ ŞİİRİ ANTOLOJİSİ

 

Editörler

ORHAN SÖYLEMEZ – MUSTAFA SAİD ARSLAN

DÖNE ARSLAN – SULTAN RAEV

 

Şiir bir toplumun karakterini yansıtan en önemli edebi türlerden biridir. Bir toplumda meydana gelen şiirlerde o topluma dair bütün izleri görmeniz mümkündür. Kimi şiirlerde vatana, millete, dile, bayrağa olan bağlılık, kimi şiirlerde tabiata, sevgiliye duyulan muhabbet, kimi şiirlerde anne başta olmak üzere aileye duyulan sevgi, kimi şiirlerde de toplumun aksayan yönlerine bir yergi vardır.

 

Bu kitapta İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinden yani 1933 yılından başlayarak 1994 yılına kadar dünyaya gelmiş olan bazı şairlerin öncelikle hayatı hakkında bilgiler verildi ve şairlerin seçilen şiirleri Türkiye Türkçesine aktarıldı. Şiirlerin hem Kırgız Türkçesi hem de Türkiye Türkçesi ile verilmesi şiirlerin orijinal hâllerinin görülmesi açısından önemlidir.

 

Kitap sadece seçkiler kitabı olmaktan ziyade Kırgız şiiri hakkında hazırlanan bölümler Kırgız şiirinin tarihi dönemler içerisindeki seyrine de ışık tutuyor. Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Eski Kültür Bakanı Sultan Raev “Çağdaş Kırgız Şiirleri Seçkisi” bölümünde antoloji için seçilen şairlerin hayata bakışlarını ortaya koyuyor. Orhan Söylemez ve Ömer Faruk Ateş de “Zincirini Koparan Ruh Şiirleşiyor” bölümünde seçkiye konu olan şiirlerin ışığında Kırgız şiirindeki millî ruhun yansımasına ışık tutuyor. Halit Aşlar “Ana Hatlarıyla 20. Yüzyıl Modern Kırgız Şiiri” bölümünde Kırgız şiirinin 20. Yüzyıldaki durumu hakkında bilgiler veriyor; nihayet Mustafa Said Arslan ve Döne Arslan “Çağdaş Kırgız Şiirinin Serüveni” bölümünde Sovyet Dönemini de içine alan geçen yüzyılda dünyaya gelmiş şairler ve şiirleri temelinde Kırgız şiirinin gelişim sürecine değiniyor.

 

Hem popüler hem de akademik bakış açılarının bir arada bulunduğu bu seçkiler kitabında herkesin aradığını fazlasıyla bulacağına şüphemiz yok. Keyifli okumalar!..