İndirim!

Danabaş Köyü

 59,00

KİTAP ADI: DANABAŞ KÖYÜ

YAZAR: CELİL MEMMEDGULUZADE

ÇEVİRİ: AYSUN DEMİREZ GÜNERİ

2. Baskı, 185 s., 13,5×19,5

2009, Ankara

ISBN: 978-605-5988-04-3

Azerbaycan edebiyatının Türkiye’de daha iyi tanınabilmesi için seçilebilecek en iyi örneklerden biri Celil Memmedguluzade’dir.

C.Memmedguluzade, zengin Azerbaycan halk anlatıcılığıyla modern hikayeyi birleştirmiş, kendisinden sonra gelen yazarlar üzerinde bugüne kadar devam eden bir etki yaratmıştır. Onun hikayecilikte gösterdiği en dikkate değer başarı, veraset geleneğine bağlı, çoğu kalıp halinde intikal eden bir hikemî tarzdan kurtulup “yeni hikaye dili”ni bulmuş ve kullanmış olmasıdır. Bu özelliğiyle  Celil Memmedguluzade üslup sahibi bir yazar olarak da hatırlanmalıdır.

Yazarımız, yaşadığı zamanın  umumi gelişmeleri tesirinde, daha çok sosyal gerçekçi bir hikaye anlayışını benimsemiş, çevre ve insan karakterlerini başarılı bir mizahî üslupla anlatmıştır. Hikayelerinin hemen hemen hepsinde, bütün gerçekçiliği içinde, sosyal yergi hakimdir. Bu yönüyle onun hikayeleri ,  o günün Azerbaycan’ı  için adeta bir tutanaktır. Zaman, çevre ve insan ilişkileriyle geleneksel değer yargıları bu hikayelerde olduğu gibi verilmiştir. Şark hikayeciliğinde hakim  mübalağa  ve hikemiyetin yerini tarafsız bir gerçekçilik almıştır. Bu sebeple C.Memmed- guluzade, Azerbaycan realist hikayeciliğinin  kurucuları arasındadır.