İndirim!

Erkin Vahidov’un Şiirleri Üzerine Dil ve Üslûp Çalışması

 229,00

KİTAP ADI  : ERKİN VAHİDOV’UN ŞİİRLERİ ÜZERİNE DİL VE ÜSLUP ÇALIŞMASI

YAZARI       : VELİ SAVAŞ YELOK

KATEGORİ  : Araştırma-İnceleme

BASKI         : 1.Baskı, 712 s., 16X24 / 2016, Ankara

ISBN           : 978-605-9148-48-1

Kategoriler: , ,

Bu çalışmada, genel Türk edebiyatı içinde önemli bir yeri olan Çağdaş Özbek Edebiyatının önde gelen isimlerinden Erkin Vâhidov’un şiir dünyası ve onun üslûp özellikleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın ana malzemesini Erkin Vâhidov’un “Ishq Savdosi, She’r Dunyasi, O‘mrim Daryosi” adlı eserlerindeki şiirler oluşturmaktadır.

Erkin Vâhidov, şiirlerinde, savaşın insanlara ve insanlığa getirdiği külfet ve acılardan, insanların menfaat düşkünlüğü ve merhametsizliklerinden; doğruluk ile sahtekârlık, adalet ile adaletsizlik, samimiyet ile yapmacık düşüncelerden hareketle hayatın merhametsiz yüzünden bahseder.

Erkin Vâhidov, eserlerinde, kendisinin ve toplumun maruz kaldığı sıkıntıları, kendine mahsus üslûbuyla terennüm eder. O, sanatkârın çağının şahidi olması ve milletin haykıran dili olma sorumluluğunu taşıması düşüncesiyle vicdanının gösterdiği yolda yürüme azminden uzak kalmamıştır. Bu sebeple Erkin Vâhidov milletinin dertlerini, baskı politikası uygulayan güçlerin merhametsizlik, adaletsizlik ve yanlış uygulamaları karşısında duyduğu rahatsızlığı dile getirmekten çekinmemiştir.

Özbeklerin hem edebî ve medenî hayatına ayna tutan, hem de Özbeklere yol gösteren bir sanatkâr olan ve şiiri elindeki silâhı olarak gören Vâhidov; milletine karşı görev ve sorumlulukları üzerinde çokça düşünmüştür. Şairliği “candan vaz geçmek” olarak gören Vâhidov’a göre şair, insanoğlunun yaşadığı dönemdeki ve yerdeki bütün olayları aktarmakta sorumluluğu olan kişidir. Ona göre “Şairin derdi, halkın derdidir.” ve şair, “her sözü, halkın ve dönemin feryâdı olması hâlinde” bahtiyar olacaktır. Bu münasebetle o, milletin ve yaşadığı dönemin feryadı olmak gayesine hizmet etmiştir.