İndirim!

HABER OLUŞTURMA: STANDARTLAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR

 59,00

KİTAP ADI : HABER OLUŞTURMA:

STANDARTLAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR

YAZAR: ASLAN ASLANOV

BİLİMSEL EDİTÖR: Prof. Dr. Zakir Avşar

TERCÜME: Memmed İsayev

KATEGORİ  : Araştırma, Gazetecilik / Ajans

BASKI         : 1. Baskı, 190 s., 13.5×21.5 cm ANKARA

ISBN           : 978-605-7654-88-5

HABER OLUŞTURMA:

STANDARTLAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR

 

ASLAN ASLANOV

 

Enformasyonun toplumlar üzerindeki etkisinin araştırılması doğrudan medyaya bağlı olduğundan, birçok çalışmanın kapsamı haber ajanslarının tarihinin incelenmesinde de yansımaktadır. Haber ajanslarının tarihini incelemek, daha fazla medyanın kamusal hayata, politik, ekonomik ve kültürel süreçlere aktif katılımı ve etkisi ile ilgilidir. Haber ajanslarının tarihi ayrıca toplumun birçok alanının gelişimi, modern insanın düşüncesi ve yaşam standardı ile ilgili olduğundan, onun incelenmesi toplumdaki evrim sürecinin derinleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu olgular göz önünde bulundurularak, elinizdeki kitap aşağıdaki sınıflandırmaya göre hazırlanmıştır:

 

  • Azerbaycan’ın haber ajansları;
  • Küreselleşmiş bir dünyada enformasyon akışı, haberi hazırlama ve yayma sorunları;
  • Bilgi kaynakları, haber alma yolları;
  • Geleneksel medyadan sosyal medyaya dönüşümün gerekliliği;
  • Uluslararası haber ajansları örgütleri. Resmi kaynakları, arşiv bilgilerini, Azerbaycan’da ve yurtdışında yayınlanan bilimsel ve teorik çalışmaları, monografileri, süreli yayınları, internet kaynaklarına dayanarak hazırlanmış ve üniversitelerin gazetecilik bölümlerinin öğrencileri, doktora öğrencileri için tasarlanmış ders kitabını gazeteciler ve siyaset bilimcileri de kullanabilirler.