İndirim!

Irak Türkmen Edebiyatı Tarihinden KADİFE YAPRAKLAR Araştırmalar ve El Yazmaları

 85,00

KİTAP ADI:

Irak Türkmen Edebiyatı Tarihinden
Kadife Yapraklar
Araştırmalar ve El Yazmaları

YAZAR ADI: MEHMET ÖMER KAZANCI

KATEGORİ: İnceleme
1.Baskı, 236 s., 13.5×21.5 cm
Ekim 2022, Ankara
ISBN: 978-625-7403-91-7

Irak Türkmen Edebiyatı Tarihinden
KADİFE YAPRAKLAR
Araştırmalar ve El Yazmaları

Bu kitapta yer alan yazılar, değişik tarihlerde Irak Türkmen edebiyatı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz
çalışmalarla birlikte, Bağdat El yazmaları Evinde bulunan önemli eserlerimiz hakkında hazırlamış
olduğumuz kataloglardan oluşmaktadır.
Edebiyat tarihimizle ilgili çalışmalar, Havadis, Maarif ve Kevkeb-i Maarif gibi en eski yayın organlarımızın
üzerinden yapılmıştır. Bunlar arasında Türkmen edebiyatçılarının dili sadeleştirme konusunda harcadıkları
çaba, hikâye ve roman alanına verdikleri özen, çocuk şiirine gösterdikleri önem ve bu türlerde
yayımladıkları ilk ürünlerle birlikte, edebiyatımızda görkemli konumlara sahip olan Sâfî ve Hicri Dede gibi
şairlerimizin bazı görkemli ve ilginç çalışmalarının, günümüze kadar ele alınmaya ayrıntıları bulunmaktadır.
Kitabın ikinci bölümünde, yakın bir tarihe kadar ulaşılması engellenen Irak El yazmaları Evi’ndeki
eserlerimizin bir bölümüne, katalog halinde, ışık tutulmaktadır. Bunlar, klasik edebiyatımızın nadide
cevherleri olarak bilinen şiir divanlarımızın yanı sıra, tarihi sözlüklerimizi kapsamaktadır.

Kazancı