Kardeş Kalemler Ekim 2022 190. Sayı

 30,00

Kategoriler:

Sevgili Okuyucu;

Kardeş Kalemler, bugüne kadar Türk dünyasında kültür ve edebiyatımıza önemli katkılar
yapmış şahsiyetler için pek çok özel sayı yayınladı. Belki Türk dergiciliğinin en sık özel sayı
yayınlayan dergisi Kardeş Kalemler’dir denilse yanlış olmaz.
Kardeş Kalemler Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ali Akbaş’ın 80. Yaşına armağan ettiğimiz
bu özel sayı, takdir edersiniz ki, bizler için ayrı bir yere sa hip.
Kardeş Kalemler 190. sayısıyla sizleri selamlıyor.
Tam 16 yıldır Türk Dünyasının ortak edebiyat dergisi Kardeş Kal emler’i yayınlıyoruz.
Bu demektir ki, Ali Abi ile kültürümüz, irfanımız için yeni bir dergi çıkarmaya başladığımızda
o 64 yaşında imiş.
Kardeş Kalemler, onun idaresinde Türkiye’nin Türk Dünyası ile edebî ilişkilerinde çığır açıcı
bir rol üstlendi.
İlk sayımızın takdim yazısında Ali Abi dergimiz için şöyle diyordu: “Kardeş Kalemler bütün
Türk Dünyasına, yeryüzünde Türkçenin konuşulduğu çok geniş bir coğrafyaya seslenecek.
Ayrıca asırlardır kader birliği ve tatlı bir ünsiyet peyda ettiğimiz Balkanlardan Kafkasya’ya,
Cezayir’e, Tunus’a kadar uzanan bir kültür ve gönül havzasına, Osmanlı coğrafyasına
seslenecek ve oralardan yankılar alacaktır.”
Öyle de oldu: Kardeş Kalemler kısa süre içerisinde bütün Türk Dünyasında tanındı, gönül
coğrafyamızdan yankılar aldı. Daha ilk sayımız Saha Yakut Cumhuriyeti’nden Balkanlara
kadar ilgiyle karşılandı; gazetelerde, televizyonlarda haber oldu, edebiyat çevrelerinde
büyük kabul gördü.
Son 16 yıl içerisindeki faaliyetimiz yalnızca Kardeş Kalemler Dergisinin yayınlanması olsaydı
yine de çok emek isteyen yorucu bir süreç olurdu. Halbuki bunun yanında 16 yıldır devam
eden genç insanlara yazarlık eğitiminin verildiği yazarlık atölyeleri, hikaye yarışmaları, kitap
yayınları, anma toplantıları gibi her biri büyük zaman ve sabır isteyen pek çok çalışmayı da
birlikte yürüttük. Hem de hiçbir maddî karşılık beklemeden yapılan çalışmalardı bunlar.
Ali Abinin ifadesi ile “ilmimizin zekatı” veya ömrümüzün zekatı olan çalışmalar. Gönüllü
olarak sürdürülen ve tek karşılığı milletimizin edebiyatına, kültürüne, Türkçemize yaptığımız
hizmetlerin izlerini görebilmekti. Bu mutluluk elbette hiçbir maddî bedelle mukayese
edilemezdi. Bu bir aşk işiydi: Milletimize, kültürümüze olan aşk ve bu yolda yapıp ettiklerimizin
yüce divanda “iyiliği-güzelliği yayma görevi” olarak kabul göreceği ümidiydi.
Bu aşk ve ümitle Ali Abi her zaman önümüzden koştu.
Armağan sayımıza destek veren ve her biri Ali Abinin yakın dostları olan kalem sahiplerine de
huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Derginin hazırlık sürecini kendisinden gizleyerek
yürüttük. Melamî meşrebiyle belki bizlerin böyle bir dergi hazırlamamıza izin vermeyebilirdi.
Özel sayımızı 80. Yaş armağanı olarak takdim edebilmekten bahtiyarlık duyuyor, kıymetli Ali
Abime uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum.