Kardeş Kalemler Haziran 2021 174. Sayı Nizâmî Gencevî Özel Sayısı

 25,00

Nizâmî Gencevî Özel Sayısı

Editör: Yakup Ömeroğlu

Genel Yayın Yönetmeni : Ali Akbaş

Basım Tarihi: Haziran 2021

Basım Yeri: Türkiye / Ankara

Boyutlar: 19,50 x 27,50 cm

 

Kategoriler: Etiketler:

Sevgili Okuyucu,

Türk Dünyası Ortak Edebiyat Dergisi Kardeş Kalemler, yeni bir özel sayıyla selamlamaktan onur duymaktadır.

Büyük Şair Nizâmî Gencevî’nin doğumunun 880. Yılı vesilesiyle ortak hazırlanan bir dergi ile huzurlarınızdayız.

Kardeş Kalemler’in bu özel sayısının hazırlanması süreci, değerli bilim adamımız Azerbaycan Millî Bilimler Akademisinin Başkan Yardımcısı, Nizâmî Gencevî Edebiyat Enstitüsünün Başkanı Ak. Prof. Dr. İsa Habibbeyli’nin teklifi ile başladı. Biz de bu teklifi memnuniyetle kabul ettik.

Değerli bilim adamımız Habibbeyli, Nizâmî Gencevî için şu ifadeleri kullanmaktadır: “Doğudan doğan edebiyat güneşi Nizâmî Gencevî (1141-1209), büyük ve ölümsüz sanatı ile tüm insanlığa ait güçlü bir edebî şahsiyettir. Büyük Azerbaycan şairi Nizâmî Gencevî de Dante, Cervantes, Shakespeare, Abdurrahman Câmî, Ali Şîr Nevâî, Muhammed Fuzûlî, Balzac, Victor Hugo gibi mensup oldukları halkların milli gururu olmanın yanı sıra hem de dünya edebiyatını üst düzeyde temsil etmektedir.”

Nitekim dergimizde Ak. Prof. Dr. Teymur Kerimli, Nizâmî ve Shakespeare başlıklı yazısında büyük zirveyi yine bir başka zirve ile karşılaştırmaktadır.

Gerek şair tezkireleri konusundaki uzmanlığı ve gerekse Türk Edebiyat İsimler Sözlüğü’nü hazırlayarak çağdaş edebiyatımızın biyografi hazinesini genişleten, Türk Konseyi Aksakallar Heyetinde Türkiye Aksakalı sayın Prof. Dr. Mustafa İsen ise sizler için de ilgi çekici olacağını düşündüğümüz özel sayımıza verdiği mülakattın bir bölümünde şu ifadelere yer vermektedir: “O efsanevî bir şair olarak sonra gelen her şairin önünde aşılması gereken ya da takdiri kazanılması gereken bir prototiptir. Şairler onunla yarışmayı ve ona ulaşmayı bir meziyet sayarlar: “Şiirini Nizâmî görse kıskanırdı” ifadesi tezkirelerde bir şair için söylenebilecek en önemli övgüdür. Bir şairin kendini mübalağa ile bile olsa onun ayarında görmesi övünülecek en önemli meziyettir. Örneğin Fatih Sultan Mehmed’in şu beyti bu alandaki yüzlerce örnekten biridir: Bu kelâm ile Nizâmî işidürse sözüni-İlteler sana hased Sa’di vü Selmân bu gice”

Değerli okuyucu,

Nizâmî’nin eserlerinde Türk kavramı, Nizâmî’nin şeceresi, onun eserlerinin Yunus Emre ve Hacı Bektaşî Velî ile karşılaştırmaları gibi kıymetli yazılarla sizlerin ve edebiyat dünyasının dikkatine sunmaktayız.

Doğumunun 880. Yılında Büyük Şair Nizâmî Gencevî’nin anısına hazırlanan bu özel sayının hazırlanmasında teklif sahibi ve bu sayımızın editörü Azerbaycan Millî Bilimler Akademisinin Başkan Yardımcısı, Nizâmî Gencevî Edebiyat Enstitüsünün Başkanı Ak. Prof. Dr. İsa Habibbeyli başta olmak üzere katkı ve destek veren değerli araştırmacı ve bilim adamlarına, çevirmenlerimize ve her yazıyı özenle okuyan yazı kurulu üyelerimize teşekkürü ediyor, büyük şairimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.

Ruhu şad olsun!

 

Yakup Ömeroğlu