İndirim!

Kazak Tiyatrosunda Kadın Meselesi (1920-1928)

 38,00

KİTAP ADI  : KAZAK TİYATROSUNDA KADIN MESELESİ (1920-1928)

YAZARI       : CEMİLE KINACI

KATEGORİ  : İnceleme

BASKI         : 1.Baskı, 184 s., 13,5×21,5  / 2017, Ankara

ISBN           : 978-605-9148-54-2

Kategoriler: , ,

Türk Dünyası’nda yenileşme hareketlerinin bir ayağı olan Türk kadın yenileşmesi, İdil-Ural, Kırım, Türkistan, Azerbaycan, Türkiye gibi çok geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. Bu çalışma, Türk Dünyası kadın yenileşmesi içinde Kazak kadın yenileşmesini ele alarak bu yenileşme hareketinin edebiyata ve edebiyatta tiyatro türüne nasıl uygulandığına ışık tutuyor.

Eserde, 1920-1928 yılları arasında yayımlanan Kazak yazarların Kazak Türkçesinde yazdığı sekiz piyesten meydana gelen bir örneklem esas alınarak Kazak tiyatrosunda “Kazak kadın meselesi” ele alınıyor. Dönemin piyeslerine yansıyan önemli kadın sorunlarına odaklanılıyor. 1917 Ekim Devrimi ile Kazak kadınların toplumsal konumlarında meydana gelen değişikliklerin piyeslere ne ölçüde yansıdığı ortaya konuluyor.

Elinizdeki kitap, Kazak edebiyatının XX. yüzyıl başında yaşayan yenilikçi yazarlarının kaleminden çıkan ve yazıldıkları dönemi yansıtan piyesleriyle pek çok konuya ışık tutuyor. Eserde, piyesler vasıtasıyla Kazak kadın yenileşmesinin geçirdiği süreç gözler önüne seriliyor. Çalışmada, dünyada ve Türkiye’de kadın hareketlerinin filizlenme süreci ve gelişmesi,  Rus Çarlığı siyasî egemenliği altındaki Türk Dünyası’nda Türk Kadın Hareketi’nin ortaya çıkış ve gelişme süreci, Sovyetler Birliği’nde kadın meselesi, Sovyet edebiyatında kadın meselesinin yeri, Kazak tiyatrosunun teşekkülü ve gelişmesi gibi pek çok konuya temas ediliyor.