İndirim!

Kırgız Konar Göçerleri

 55,00

KİTAP ADI       : KIRGIZ KONAR GÖÇERLERİ

YAZAR             : BAKTIBEK İSAKOV

KATEGORİ      : ARAŞTIRMA

BASKI SAYISI  : 1

BASKI YILI       : 2020

BOYUT             : 13,5 x 21,5

SAYFA             : 222

ISBN                : 978-605-7654-47-2

Kırgız ulusunun temelini teşkil eden Kırgız boyları (uruuları) hakkında bugüne kadar yapılan bilimsel  çalışmaların yeterli olduğunu söylemek çok güçtür. Bunun en önemli sebebi, uruular hakkında yazılı kaynakların çok az olmasıdır. Bu yüzden derinlemesine araştırmalar yok denecek kadar azdır.

Bu bakımdan özellikle sözlü tarih kaynakları ve malzemelerini kullanarak Kırgız uruuları arasında önemli bir yere sahip olan Sayak Uruu’nun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı ile hayat tarzını ortaya koymak ve yeri geldiğinde diğer Kırgız uruuları hakkında bilgi vermek, bu kitabın esasını teşkil etmektedir.

Sayakların Kırgızistan’da geniş bir coğrafyaya yayılmasından ve konu ile ilgili kaynakların önemli bir kısmını sözlü kaynaklar meydana getirmesinden dolayı araştırmamızda daha çok Narın bölgesinin Aktalaa ilçesindeki Kurtka Sayakları üzerine yoğunlaşan bu kitap yazarın akademik tezinden esasında hazırlandığı için ayrıca önem kazanmaktadır.

Kitap, Sayak boyunu ele almadan önce  “Kırgız” adı ile Kırgızların siyasî bakımdan ortaya çıkışları, Kırgız kavmini meydana getiren uruuların oluşmaya başlaması, genel hatlarıyla ele almaktadır.

Çalışma, Sayak Uruu’nun erken dönemi, Sayak adının anlamı, idarî ve sosyal yapısı ile ekonomik faaliyetlerini içine alan aile yapısı, uruu oluşturan uruklar ile ilgili meselelere yer verildikten sonra uruun ekonomik faaliyetleri ve dolayısıyla Kırgızların hayvancılık kültürü ve bu kültür sonucunda ortaya çıkan dericilik ve keçecilik gibi mesleklerin gelişmesi ve Kırgız hayat tarzı hakkında bilgiler sunmaktadır.