İndirim!

KIRIM TATAR ŞAİRİ ŞAKİR SELİM’İN ŞİİRLERİ (Metin-Aktarma-İnceleme)

 212,00

KİTAP ADI:

KIRIM TATAR ŞAİRİ

ŞAKİR SELİM’İN ŞİİRLERİ

(Metin-Aktarma-İnceleme)

 

YAZAR ADI: IŞILAY IŞIKTAŞ SAVA

KATEGORİ: İnceleme
1.Baskı, 566 s., 16×24 cm
Ekim 2022, Ankara
ISBN: 978-625-7403-94-8

KIRIM TATAR ŞAİRİ

ŞAKİR SELİM’İN ŞİİRLERİ

(Metin-Aktarma-İnceleme)

 IŞILAY IŞIKTAŞ SAVA

 

Bu çalışma Kırım Tatar Millî Hareketi’nin aktivistler arasında yer alan, gazeteci, mütercim ve şair kimliği ile 20. Yüzyıl Kırım Tatar Edebiyatı’nın önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Şakir Selim’in hayatı, eserleri ve faaliyetleri hakkındadır. Çalışmamızın esas konusunu teşkil eden Şakir Selim’in şiirlerinin incelenmesidir. İncelemelerden önce, şairin hayatı ve yaşadığı dönem hakkında bilgiler verilirken, Kırım Tatar Tarihi ve Edebiyatına da değinilmiştir. Şairin kaleme aldığı şiir kitapları hakkında açıklamalar yapılmış ve şairin Kırım Tatar Edebiyatı’ndaki yeri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ana malzemesini oluşturan, şairin “Aqbardaq (1974)”, “Duyğularım (1979)”, “Sevgi Alevi (1982)”, “Uyavuv (1986)”, “Yellerini Diñle (1990)” ve “Tüşünce (1996)” ve “Qırımname I (2006), “Qırımname-Tamçılar II (2008)” adlı kitaplarındaki toplam 347 şiiri, kiril harflerinden lâtin harflerine çevrilmiş ve Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Şairin şiirleri, nazım birimleri, nazım şekilleri, ölçü ve kafiye düzeni bakımından incelenmiştir. Bu bölümün incelemesinin tamamı tez çalışmamızda yer alırken elinizdeki kitapta bu bilgiler ana hatlarıyla verilmiştir. Şiirler, muhteva bakımından değerlendirilirken şairin hayatı ve şiirlerin yazıldığı yerler göz önüne alınarak iki döneme ayrılıp konularına göre incelenmiş, gerekli açıklamalar yapılmıştır. Dil ve üslûp bölümünde şairin şiirlerinde kullandığı kelimelerin miktarı, türü tespit edilmeye çalışılmış, şiirlerindeki söz sanatları örneklendirilmiştir. Sonuç bölümünde çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler sırasıyla açıklanmıştır.