İndirim!

KÖÇƏRİ QUŞLARIN NƏĞMƏSİ

 127,00

KİTAP ADI: KÖÇƏRİ QUŞLARIN NƏĞMƏSİ

povestler

YAZAR ADI: ƏLABBAS

KATEGORİ: povestler
1.Baskı, 332 s., 14×22 cm
Kasım 2022, Ankara
ISBN:978-625-6981-06-5

KÖÇƏRİ QUŞLARIN NƏĞMƏSİ

povestler

 

ƏLABBAS

 

 

Akif Hüseynli

“Təpəl” təkcə Əlabbasın yox, həm də nəsrimizin nailiyyətidir

 

Sabir Bəşirov

Əlabbas, bəlkə də, tək-tük yazgılardandır ki, öz yaratdığı ədəbi qəhrəmanına – Qaratelə vurulub

 

Nəriman Əbdülrəhmanlı

Bu povestlərin hər birini kiçik həcmli roman saymaq olar

 

Məti Osmanoğlu

Əlabbas ədəbiyyata, bəlkə, özü də tam fərqində olmadan usta təhkiyəçi kimi gəlib

 

Fəxri Uğurlu

“Gümüşü gecələr”in, “Gözmuncu- ğu”nun dadı-duzu indi də damağımdadı

 

Xalid Kazımlı

Əlabbası “Təpəl” adlı povestindən tanıyıram. Şedevrdi. Heyf, pis vaxta düşdü, şan-şöhrət qazana bilmədi. Amma istedada qalsa, o, adı dünyaya tanış olan yazıçılardan daha istedadlıdır

 

Kənan Hacı

Əlabbas mənə sözü sevdirən yazıçılardandı. “Gümüşü gecələr”in idil- liyası, “ Qiyamçı ”nın nəfəs kəsən lirizmi mənə öz həyatımın, keçmiş günlərimin xatirəsi kimi əzizdir