İndirim!

Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı

 85,00

KİTAP ADI  : KOSOVA’DA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI (1951-2008)

YAZARI       : S.DİLEK YALÇIN ÇELİK

TÜR            : Araştırma

BASKI         : 1.Baskı, 254 s., 13,5×21,5  / 2017, Ankara

ISBN           : 978-605-5988-86-9

Kosova’da Türk varlığının ortaya çıkmasından (1455 ve sonrası) sonraki süreci, Türk edebiyatı bağlamında, ana çizgileriyle, günümüze kadar getirilerek  1951-2008 arası döneme odaklaşan Kosova’da Çağdaş Türk Edebiyatı kitabı; geniş bir incelemeye dayanmaktadır.

Kitapta, 1951 sonrası dönemde, yazılı edebiyat ürünleri içerisinde, edebî türlerin gelişimi hakkında bilgi verilmekte ve sözünü ettiğimiz dönem içerisinde, Kosova’da şiir, roman ve hikâye, tiyatro, eleştiri türlerinin temsilcilerinden söz etmekte, verilen ilk örnekler ve onların edebiyat tarihi içerisindeki değeri tartışılmaya açılmaktadır.

Bu çalışmada, 1951 sonrasından günümüze kadar, yazılı edebiyat içerisinde yer alan, en az iki kitap yayınlamış, edebiyat ile profesyonel anlamda uğraşan yazar ve şairlerin biyografileri yer almaktadır. Sanatçıların öncelikle biyografik bilgileri verilmekte, ardından edebiyat dünyasına girmeleri, ilk eserlerini nerelerde yayınladıkları, eserlerinin tam dökümleri ve örnek metinler okuyucu ile buluşturulmaktadır.