İndirim!

Kültegin

 55,00

KİTAP ADI  : KÜLTEGİN

YAZARI       : EDUARD MİJİT

KATEGORİ  : Piyes

BASKI         : 1.Baskı / 148 Sayfa / 13,5×21,5 / 2019, Ankara

ISBN           : 978-605-7654-08-3

Kategoriler: ,

Kültegin’i bir başkahraman olarak değerlendi rerek II. Köktürk Devletinin altın yıllarını edebî bir çerçeveden ele almak bir Tuva Türküne, Eduart Mijit’e nasip olmuş; yazar çeşitli konularda yazmış olduğu piyeslerini bir araya getirdiği “Örgül” adlı çalışmasında “dör bajını” üç perdelik Kültegin piyesine ayırmıştır.

Bu piyesi Türkiye Türkçesine aktarmaktaki amacımız destan, masal ve diğer folklor ürünleri dışında Türkiye’de çok az tanınan modern Tuva edebiyatını Türk okuyucusuna tanıtmaktır.

Eserin giriş bölümünde Eduard Mijit’in hayatı, eserleri ve çalışmaları üzerinde durulmuş; Kültegin piyesinin şahıslar kadrosu ve olay örgüsü incelenmiştir. Olay örgüsü ortaya konarken aktarmada kullandığımız yolun okuyucu tarafından daha rahat gözlemlenebilmesi için orijinal ve aktarılan metin karşılıklı olarak gösterilmiştir.

Ayrıca hem giriş hem de metin bölümünde Köktürk tarihi ve Eski Türkçe konusunda uzman Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve Prof. Dr. Erhan Aydın gibi akademisyenlerin çalışmalarından alınan bilgiler, yazarın Köktürk tarihini edebi açıdan nasıl kurguladığını göstermek amacıyla dipnotlarla gösterilmiştir.

Yine metin bölümünde Tuva halk kültürü, Tuva Şamanizmi ve Tuva mitolojisi ile ilgili çeşitli kavramlar Monguş Kenin-Lopsan gibi araştırmacıların eserlerinden faydalanmak suretiyle dipnotlarda izah edilmeye çalışılmıştır.