İndirim!

Manas Destanı İncelemeleri

 144,00

KİTAP ADI: Manas Destanı İncelemeleri
YAZARI: Shurubu Kayhan
KATEGORİ: İnceleme
BASKI: 1.Baskı / 356 Sayfa / 16×24 / 2019, Ankara
ISBN: 978-605-7654-05-2

Tarihin farklı dönemlerinde çeşitli topraklarda büyük devletler kurmuş olan Türk halkı, tarih boyunca geniş alanlara dağılarak yaşamışlardır. Onlardan biri de en eski Türk boylarından olan Kırgızlar’dır.

Türk tarih ve medeniyetine ait hatıralar ve değerler taşıyan Manas destanı da bu köklü halka ait olmakla birlikte tüm Türk boylarının abidesi niteliğini taşımaktadır.

Manas destanında Kırgızlar’a ve çevre Türk boylarına ait gelenek ve görenekleri, günlük hayat ve aile yaşamlarının oluşum süreçlerini, töre ve adetlerini, ahlaki görüşlerini ve inanç sistemlerini görmek mümkündür.

Günümüzde Manas destanının edebi ve sanat gücünün farkına varan bilim adamları, eserin çeşitli meselelerini ortaya koyarak ilmi açıdan incelemektedirler.

Bu destanın Manas, Semetey, Seytek, Seyit, Combilek Çigitey, Kenenim, Asılbaça ve Bekbaça gibi kuşakları da mevcut olup hala yazılmaya devam etmektedir.

Biz de bu doğrultuda tek yazarlı çalışmaların yanı sıra farklı bakış açılara sahip olan genç araştırmacıların konuyu edebiyat, dil ve tarih açılarından incelemelerini tek eserde yansıtmayı hedefledik. Belirtilen hususlar çerçevesinde Manas destanını genç araştırmacılarımızın bir yıllık çalışmaları sonucunda oluşturduk. Eserde ele alınan konular hem yeni yetişmekte olan araştırmacılara ışık tutacak, hem de alanlarında ders kitabı olarak kullanılabilecektir.