İndirim!

Sesler Dergisi Etrafında Teşekkül Eden Çağdaş Makedonya ve Kosova Türk Edebiyatı(Hikâye-Şiir)

 153,00

KİTAP ADI  : SESLER DERGİSİ ETRAFINDA TEŞEKKÜL EDEN ÇAĞDAŞ MAKEDONYA VE

                     KOSOVA TÜRK EDEBİYATI (ŞİİR-HİKÂYE)

YAZARI       : ERTUĞRUL KARAKUŞ

KATEGORİ  : Araştırma

BASKI         : 1.Baskı / 456 Sayfa / 13,5×21,5 / 2017, Ankara

ISBN           : 978-605-9148-64-1

Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldan başlayarak Balkanlar’dan çekilmesinin ardından, bu bölgede birçok ulus devlet kurulmuştur.

 

Bölgede kurulan yeni devletler içerisinde ciddi sayılarda bir Türk nüfusu da kalmıştır. Ama bu Türk nüfusu, Balkanlar’ın genelinde yüzyıllardır “çoğunlukta” ve “hâkim” konumda iken, yeni düzende “azınlık” durumuna düşmüştür.

 

Makedonya ve Kosova bölgelerinde yaşayan Türkler, büyük sıkıntılar çekmiştir. Bu sıkıntıların belki de en önemlisini, özel olarak ana dili genel olarak da Türk kimliği üzerine yapılan baskılar oluşturmuştur.

 

Yugoslavya döneminde verilen hakların belki de en önemlisini Türkçe gazete ve dergiler oluşturmaktadır. “Birlik” gazetesi, “Sevinç” ve “Tomurcuk” çocuk dergilerinin yayımlanması bu açıdan önemli adımlardır.

 

“Sesler” dergisinde; şiir ve hikâye gibi edebî türlerin yanında, dil araştırmalarından tarih ve sanat araştırmalarına kadar çok geniş bir yelpazede yazılar yer almıştır. Ayrıca dergide, Makedonya ve Kosova bölgelerinde yaşayan Türklerin folklorü üzerine yapılan derleme ve değerlendirme çalışmaları da önemli bir yer tutmuştur.

 

Üsküp’te 1965-2001 yılları arasında yaklaşık 36 yıl boyunca yayımlanan “Sesler” dergisindeki Makedonya ve Kosova Türkleri tarafından yazılan şiir ve hikâye incelemeleri çalışmamızın önemli bir kısmını oluşturmuştur.