İndirim!

Son Söz Öncesindeki Son Söz

 38,00

KİTAP ADI  : SON SÖZ ÖNCESİNDEKİ SON SÖZ

YAZARI       : TEMİRHAN MEDETBEK

TÜR            : Şiir

BASKI         : 1.Baskı, 240 s., 13,5×21,5  / 2015, Ankara

ISBN           : 978-605-9148-17-7

Kategoriler: ,

Güney Kazakistan Türkistan kentine bağlı olan Amangeldi kasabasında doğdu. Abay Kazak Devlet Üniversitesinin Filoloji Fakültesinde eğitim aldı. Uzun yıllar radyo ve televizyonda, gazete ile dergilerde, sanat ve kültür merkezlerine çalıştı. Ayrıca Kazakistan Yazarlar Birliği’nde  Sekreterlik yaptı.

 

1970 yılında “Canımın Genç Gezisi” adlı ilk şiir kitabı çıktı. Ondan fazla şiir kitapları yayınlanarak okuyucuların ve eleştirmenlerin ilgisini çekti. “Abay Dünyası” (1995) ve “Dede Geleneklerinin Mirasçısı Kimdir: Millî Edebiyatla İlgili Düşünceler” (2001) adlı edebiyat eleştirisinde yazar, Abay dünyasının şiirsel derinliğini, Kazak kültürünün gelişme sürecini analiz ederek şairlik psikolojisinin iç dünyasını değerlendirir. Kazak şiirinin Türk kavimler döneminden oluşan romantik ve realist motiflerinin kendine has sanatsal özellikler kapsamında yeni eserleriyle zenginleştirmiş oldu. “Gök Türk Ezgileri” adlı şiir mecmuasında (2002) zamanın bağrına düşen ateşi ile günümüzün sorunlarını eski Türk şiirler motifiyle yazılmıştır. Böylece şair eski çeşide yeni muhteva kazandırmış oldu. Şiirlerin şekillerinden ziyade mana ve muhtevasına önem veren yazar, farklı bir hürriyeti özler, eski Türklerin iriliğini, diriliğini dile getirir, manevi tokluğu ile seviyenin düşüşünü eleştirir. Yüzyılların bağrında saklanan önemsiz kalan babayiğitlik ruhunu yeniden diriltir.

 

Şair aynı zamanda Ukrayna ve Özbek dillerinden birçok şiirleri Kazak diline tercüme etti. Temirhan Medetbek’e “Kaderli Yılların Şiirleri” adlı kitabı için Kazakistan Devlet Ödülü verilmiştir.