İndirim!

TÜRKÇE HİKÂYE EVRENİ Türk Dünyasından Seçmeler ÖZGÜN METİNLER

 144,00

TÜRKÇE HİKÂYE EVRENİ
Türk Dünyasından Seçmeler
ÖZGÜN METİNLER

EDİTÖRLER
Dr. Erkan Karagöz
Dr. İbrahim Atabey

KATEGORİ:   Hikâye
BASKI: 1.Baskı, 344 s., 16×24 cm
Kasım 2021, Ankara

ISBN: 978-625-7403-02-3

TÜRKÇE HİKÂYE EVRENİ

TÜRK DÜNYASINDAN SEÇMELER

ÖZGÜN METİNLER

 

Bu kitapta, alfabetik sıraya göre Altay, Azerbaycan, Başkurt, Gagavuz, Hakas, Halaç, Karaçay-Malkar, Karakalpak, Kaşkay, Kazak, Kırgız, Kırım, Kumuk, Nogay, Özbek, Saha (Yakut), Tatar, Tuva, Türkiye, Türkmen, Uygur olmak üzere Türk dünyasından 34 edebî hikâyenin özgün metinleri yer almaktadır. Bu hikâyelerden 8’i Arap, 6’sı Latin, 20’si Kiril alfabeleriyle yazılmıştır.

 

Bu eser, Türkçe Hikâye Evreni isimli kitabın eki niteliğindedir. Özellikle Türkoloji bölümlerinin (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı vb.) farklı lehçelerdeki metin ihtiyacını karşılamak amacıyla ve yine aktarması yapılan metinlerin özgün biçimlerini görmek isteyen meraklıları için hazırlanmıştır.