İndirim!

TÜRKMENİSTAN ÇOCUK EDEBİYATI

 195,00

YAZAR SONER SAĞLAM
KATEGORİ İNCELEME
BASKI NO 1
BASKI YILI 2020
BOYUT 16×24
SAYFA 474
ISBN 978-605-7654-50-2

Çağdaş Türkmen edebiyatı 20. yüzyılın başlarından itibaren teşekkül etmeye başlar ve öykü, povest (uzun öykü), roman, piyes vb. gibi birçok türün ilk örnekleri bu yıllarda verilir. Dolayısıyla Türkmen çocuk edebiyatı da 1920’li yıllardan itibaren şekillenmeye başlayıp zamanla gelişme kaydederek günümüzde müstakil bir edebiyat sahası olarak varlığını sürdürmektedir.

Türkmen edebiyatı, çağdaş türlerle 20. yüzyıldan itibaren tanışmış olsa da gerek sözlü edebiyat gerek klasik edebiyat geleneği bakımından oldukça zengindir. Türkmen çocuk edebiyatının teşekkülünde ve gelişiminde Rus edebiyatı ile birlikte bu iki gelenek önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan Türkmenistan çocuk edebiyatı; halk edebiyatı türleri ve çağdaş türler olarak iki başlıkta ele alınmıştır.

Türkmenistan Çocuk Edebiyatı, size binlerce yıllık zengin bir kültürel birikime sahip Türk dünyası çocuk edebiyatı mirasından bir demet sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma ile Türkmenistan sahasında oluşturulan çocuk edebiyatını sözlü ve yazılı ürünleriyle birlikte tanıma imkânı bulacaksınız.

Türkmenistan Çocuk Edebiyatı adlı çalışmamız Türkmenistan sahasındaki çocuk edebiyatı birikimini ana hatlarıyla yansıtan bir çalışma görünümündedir. Türk dünyası çocuk edebiyatı dairesi içerisinde yer alan Türkmenistan çocuk edebiyatı üzerine yaptığımız çalışmanın çocuk edebiyatı üzerine kuramsal, bilimsel ve popüler yayınlar yapan araştırıcı ve yazarlara kaynaklık edeceğini düşünmekteyiz.