İndirim!

Tuva Dili Grameri Ses ve Şekil Bilgisi

 136,00

KİTAP ADI  : TUVA DİLİ GRAMERİ SES VE ŞEKİL BİLGİSİ

YAZARI       : FAZIL GARİFOVİÇ İSHAKOV – ALEKSANDR ADOLFOVİÇ PALMBAH

KATEGORİ  : Araştırma

BASKI         : 1.Baskı / 434 Sayfa / 13,5×21,5 / 2019, Ankara

ISBN           : 978-605-7654-03-8

Tuva Türkçesi, Güney Sibirya’da yaşayan Tuva Türklerinin konuştuğu ve yazdığı Türkçenin uzak lehçelerinden biridir. Sınıflandırmalarda Kuzeydoğu Türk Lehçeleri grubuna dahil edilir. Tuva Türkçesi tarihsel olarak doğrudan Köktürkçeye bağlanır. Tuvalar bilinen tarihleri boyunca bugünkü yurtlarında yaşamışlardır ve yaşıyorlar.  Bu yüzden dilleri en eski öğeleri içerisinde barındırıyor. Bu kitap Tuvacanın 1930 yılında yazı dili yapılması kararından sonra Tuvaca üzerinde en çok çalışma yapan iki bilim adamı A. Palmbah ve G. İshakov tarafından yazılmıştır.

Eser “Tuva Dili Ses ve Şekil Bilgisi” adını taşımakla birlikte, bilgiler başta diğer Sibirya Türk yazı dilleri olmak üzere, mukayeseli olarak verilmektedir. Hemen bütün ses ve şekillerin tarihten günümüze kaydettikleri seyir ve bugünkü çağdaş lehçelerdeki durumu ayrıntılı bir şekilde en önemli kaynaklara başvurularak anlatılmaktadır.

Eser tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri, Tuvaca alanında çalışan bilim adamları, öğrenciler için bir başvuru kaynağı niteliğindedir.