İndirim!

Tuvaların Gelenekleri

 153,00

KİTAP ADI: Tuvaların Gelenekleri
YAZARI: Monguş Kenin Lopsan
KATEGORİ: Araştırma
BASKI: 1.Baskı / 470 Sayfa / 13,5×21,5 / 2019, Ankara
ISBN: 978-605-7654-07-6

Türkiye Türklerinin kendi ulusal kimliklerine yönelik ilgileri, Osmanlı İmparatorluğunun özellikle Balkan coğrafyasında başlayan çözülme süreci ile başlamıştır. Ulus devletlerin kuruluşu ile Osmanlı aydınları içerisinde cevabı aranan soru “Biz kimiz?” sorusu olmuş ve böylelikle Türkiye Türkoloji’sinin fikri temelleri, İdil-Ural Türklerinin de etkisi ile bu dönemde atılmıştır.

Uzun yıllar boyunca Türkiye’de Türkiye Türkleri merkezli ilerleyen akademik çalışmaların Türk dünyasına odaklanması 1991 yılında SSCB’nin yıkılması ile gerçekleşmiştir. O zamana kadar büyük ölçüde dolaylı yollardan yürütülen Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile ilgili çalışmalar, Türkiye’de yetişen Türkologların bizzat yeni kurulan Türk cumhuriyetlerine gidip saha araştırmaları yapması ve Türkoloji ile ilgili akademik kaynakları Türkiye’de tanıtması ile büyük bir ivme kazanmıştır.

Ancak bu çalışmaların büyük bölümü İdil-Ural, Türkistan ve Kafkaslar coğrafyası üzerine yoğunlaşmış, bilhassa Sibirya Türklüğü ile ilgili araştırmalar son yıllara kadar bir nebze de olsa geri planda kalmıştır.

Bizim Monguş Kenin-Lopsan’ın “Tıva Çaŋçıl” adlı çalışmasını Türkiye Türkçesine aktarmaktaki amacımız, Tuva Türklerinin dil ve kültürlerini ilk elden tanıtan bir kitabı Türk akademisyenlere sunmak ve Sibirya Türklüğü ile ilgili çalışmalara bir katkı sağlamak olmuştur.