İndirim!

XX. Yüzyıl Kırgız Edebiyat Tarihi

 221,00

KİTAP ADI  : XX. YÜZYIL KIRGIZ EDEBİYATI TARİHİ

YAZARI       : KAÇKINBAY ARTIKBAYEV

KATEGORİ  : Edebiyat Tarihi

BASKI         : 1.Baskı / 680 Sayfa / 19,5×27,5 / 2013, Ankara

ISBN           : 978-605-5988-81-4

XX. Yüzyıl Kırgız Edebiyatı Tarihi

Edebiyat tarihini öğrenmek; öncelikle tarihî dönemdeki edebî gelişimin önemli fikir yapılarını araştırıp, o dönemde edebiyata katkıda bulunan yazarların monografisi esas alınmaktadır. Kırgız Edebiyatının tarihini öğrenmek de, edebî süreci dönemlere ayırmaya ve yazarların monografik portrelerini vermeye göre yürütülmektedir. Bu zamana kadar kabul edilen dönemleştirmeyi esas olarak alan yazar, XX. asırdaki Kırgız Edebiyatının gelişme sürecini aşağıdaki şekilde vermiştir:

1. XX. asrın başındaki Kırgız Edebiyatı (1900–1917)

2. Yeni Sosyalizme Geçiş Sürecindeki Kırgız Edebiyatının Ortaya Çıkışı ve Şekillenmesi (1917-1940).

3. II. Dünya Savaşı ve ondan sonraki dönemdeki Kırgız Edebiyatı (1941-1960).

4. 60- 80’li yıllardaki Kırgız Edebiyatı (1961-1984).

5. Yeniden Yapılanma ve Kapitalizme Geçiş Dönemindeki Kırgız Edebiyatı (1985-2000).

Dönemlere ayrılan bölümlerde, edebî gelişme sürecinin o dönemlerdeki tarihi anlatılmıştır. Ayrıca yazarlara ayrılan başlıklarda yazarların hayatı, sanatı, eserleri ve özellikleri açıkça ele alınmaya çalışılmıştır. Kırgızistan’da üniversiteler için ders kitabı olarak hazırlanan eser,  yalnızca üniversite öğrencilerine hitap etmekle kalmayıp, ayrıca Kırgız edebiyatı ile ilgilenen bilim adamı, araştırmacı ve edebiyatçılara, Kırgız Edebiyatının gelişim süreci hakkında geniş bilgi vermektedir. Eserde,  Kırgızistan dışında yaşayan Kırgızların edebiyatları hakkında da bilgi verilmektedir.

17 ders kitabı, 12 edebî araştırma, edebî eleştiri ve monografi kitabı, 8 şiir kitabı ve 500’den fazla bilimsel makalenin yazarı olan Kaçkınbay Artıkbayev’ın, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov gibi yazarları yetiştiren, sayıca az ama Türk Dünyasına ve insanlığa kültürel katkısı büyük bu edebiyatı anlatan eseri, alanında yazılmış en önemli eserlerden biridir. Yrd.Doç.Dr. Mayramgül Dıykanbeyeva’nın özenli çevirisi ve İbrahim Türkhan’ın sabırlı redaksiyonu ile XX. Yüzyıl Kırgız Edebiyatı Tarihi Türkiye Türkçesine kazandırıldı.

Hiçbir eser eksiksiz değildir ve her kalem kendi sübjektifliği ile yazar.    Bununla beraber elinizdeki kitap, Kırgız edebiyatı tarihi hakkında Türkiye’de yayınlanmış en kapsamlı eser olma özelliğine sahiptir.

Üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümleri öğretim üyesi ve öğrencileri başta olmak üzere Kırgız edebiyatı hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen herkesin başucu kitabı olacak bu eseri, kıvançla takdim ediyoruz.